Blog

Kreu > Blog >

Një Hap në Kirurgjinë Refraktive: Femto LASIK Heqja e syzeve, teknologjia në fushën e mjekësisë ka sjellë shumë inovacione në korrigjimin e defekteve të shikimit. Një ndër teknikat më përparimtare dhe efektive është Femto LASIK. Një procedurë kirurgjikale që ka ndikuar thellë në përparimin e shikimit të njerëzve me defekte të ndryshme të syve. Përparësitë

Read More