Kirurgjia Makulare

Pse Duhet Zgjedhur Dr. Taneja?

 • Dr. Taneja kryen vazhdimisht ndërhyrje makulare për të trajtuar membranën epiretinale dhe vrimën makulare dhe ka përvojë në realizimin e injektimeve sub-retinale.
 • Ai mëson brezin e ardhshëm të oftalmologëve dhe kirurgëve të retinës në kirurgjinë makulare.
 • Ai përdor teknologjinë e fundit të matësve të vegjël për të garantuar rehatinë maksimale të pacientit pas ndërhyrjes.
 • Në pjesën më të madhe të pacientëve me vrima makulare, është i aftë të ofrojë “mosmbajtje pozicioni” pas ndërhyrjes.

Informacion mbi Procedurën

 • Kirurgjia makulare zakonisht kryhet nën anestezi lokale me sedacion.
 • Pacientët qëndrojnë të shtruar dhe natën pas ndërhyrjes dhe mund të largohen mëngjesin tjetër.

Membranat Epiretinale

 • Membranat epiretinale janë të shpeshta dhe prekin rreth 5% të njerëzve.
 • Pjesa më e madhe e membranave epiretinale nuk shkaktojnë probleme të rëndësishme, por në disa pacientë mund të shkaktojnë dëmtim të shikimit, humbje të perceptimit të thellësisë dhe çrregullim.
 • Pacientët me ndryshime problematike në funksionin vizual mund të përmirësohen nga vitrektomia dhe ndërhyrja e heqjes së membranës.
 • Vitrektomia është një ndërhyrje ku krijohen disa mikro-vrima, në të cilën hiqet xheli i trupit qelqor.
 • Pas heqjes së trupit qelqor, përdoren disa pinca të imta për të hequr membranën epiretinale nga sipërfaqja e retinës.
 • Më shumë se 90% e pacientëve kanë përmirësim të shikimit pas ndërhyrjes së heqjes së membranës epiretinale.

Vrima Makulare

 • Vrimat makulare shkaktohen kur tërheqja (tërheqja) në retinën qendrore sjell një hapësirë në retinë në pjesën e saj më të ndjeshme.
 • Kjo sjell përkeqësim të shikimit dhe çrregullim.
 • Mbyllja natyrale është e rrallë.
 • Kirurgjia për vrimën makulare është shumë e suksesshme, më shumë se 95% e vrimave mbyllen pas ndërhyrjes.
 • Ndërhyrja përfshin vitrektominë, heqjen e shtresës më të brendshme të retinës (ILM) dhe injektimin e një flluske gazi.
 • Vitrektomia është një ndërhyrje ku krijohen disa mikro-vrima, në të cilën hiqet xheli i trupit qelqor.
 • Pas heqjes së trupit qelqor, përdoren disa pinca të imta për të hequr membranën kufizuese të brendshme (ILM). Vizualizimi i ILM realizohet me ngjyra vitale si ILM blu.
 • Gazi injektohet në sy në mbarim të ndërhyrjes dhe përthithet gjatë një periudhe 2 javore (dhe pse mund të përdoret një gaz me një veprim më të gjatë).

Injektimet Sub-Makulare

 • Hemorragjia sub-makulare mund të çojë në humbje katastrofike të shikimit dhe shkaktohet më së shumti nga degjenerimi makular ose nga makroaneurizmat arteriolare të retinës.
 • Trajtimi i duhur varion nga kontrolli i kujdesshëm deri në injektimin sub-retinal të një agjenti “për të shkatërruar mpiksjen” (aktivizuesi indor i plazminogenit) dhe injektimi i gazit.
 • Injeksionet sub-retinale realizohen pas vitrektomisë.
 • Vitrektomia është një ndërhyrje ku krijohen disa mikro-vrima, në të cilën hiqet xheli i trupit qelqor.
 • Hapësira nën retinë arrihet përmes një pipëze të vogël me majë tefloni.
 • Në mbarim të ndërhyrjes, në sy injektohet një flluskë gazi.
 • Pacientët këshillohen të ruajnë pozicionin pas ndërhyrjes, kjo varet rast pas rasti.
 • Prognoza e pacientëve që kanë hemorragji sub-makulare varet nga shumë faktorë dhe diskutohet pas një ekzaminimi të përgjithshëm.