Kirurgjia e Kataraktit dhe Implantimi i Lenteve Intraokulare

Pse Duhet Zgjedhur Dr. Taneja?

  • Dr. Taneja kujdeset për pacientët e referuar nga kirurgë të tjerë të syrit për trajtimin e ndërlikimeve të ndërhyrjes së kataraktit.
  • Ai ka përvojë të gjerë në kirurgjinë e vitrektomisë për kataraktin dhe lentet e shkëputura. Ai është i aftë të ofrojë një gamë teknikash dytësore të fiksimit të lenteve intraokulare, duke përfshirë fiksimin skleral me qepje dhe pa qepje, kapjen ose qepjen në iris të lenteve intraokularelaë IOL.
  • Ai mëson brezin e ardhshëm të kirurgëve vitreoretinal në trajtimin e pacientëve që kanë nevojë për ndërhyrje të ndërlikuar të kataraktit.

Çfarë Janë Kataraktet?

  • Katarakti është një turbullim i lentes së syrit. Lentja e syrit, normalisht është transparente dhe ndihmon në përqendrimin e dritës në retinë.
  • Humbja e transparencës së lenteve shkatërron pamjen e formuar nga syri, duke çuar në humbje të qartësisë, shkëlqim verbues dhe shtrembërim.

Informacion mbi Procedurën

  • Në rastin kur duhet të hiqet një lente e paprekur, të kryhet vitrektomia dhe të qepet një lente dytësore, ndërhyrja zgjat deri në 90 minuta.
  • Ndërhyrja realizohet me anestezi lokale me sedacion.
  • Pacientët të cilëve u duhet të kryejnë vitrektomi zakonisht shtrohen gjatë natës dhe kthehen në shtëpi ditën tjetër.