Kirurgjia e Shkëputjes së Retinës

Pse Duhet Zgjedhur Dr. Taneja?

  • Dr. Taneja ka përvojë të gjatë në trajtimin e pacientëve me shkëputje të thjeshtë dhe të ndërlikuar të retinës.
  • Si kirurg vitreoretinal konsulent gjatë 20 viteve të fundit, ai përballon një volum të madh të ndërhyrjeve vitreoretinale. Ai do të zgjedhë teknikën e duhur kirurgjikale të përshtatur për pacientin dhe syrin e tij. Mundësitë e zgjedhjes janë shtrëngimi skleral, vitrektomina, kombinimi i shtrëngimit skleral me vitrektominë dhe retinopeksia pneumatike.
  • Ai mëson brezin e ardhshëm të kirurgëve vitreoretinal në trajtimin e shkëputjes së retinës.

Çfarë Është Shkëputja e Retinës?

  • Shkëputja e retinës prek 1 në 10,000 njerëz në vit dhe ndodh kur ajo është e ndjeshme ndaj dritës. Ajo ndodhet në brendësi të syrit, e shkëputur nga shtresat e poshtme.
  • Pjesa më e madhe e shkëputjeve të retinës ndodhin si rezultat i çarjeve ose vrimave në retinë dhe trajtohen me kirurgji.

Informacion mbi Procedurën

  • Dy metodat kryesore të rivendosjes së retinës mund të kryhen veç ose të kombinuara: shtrëngimi skleral dhe vitrektomia pars plana.
  • Shtrëngimi skleral përfshin qepjen e një gome silikoni ose sfungjeri në pjesën e bardhë të syrit (sklerën). Kapjet vendosen poshtë konjuktivës (“lëkura” që mbulon pjesën e bardhë të syrit) dhe s’janë të dukshme nga jashtë. Kapjet e mbajnë retinën të lidhur duke ndryshuar rrjedhën e lëngut brenda syrit. Vrimat ose çarjet e retinës trajtohen me krioterapi (ngrirje), gjatë ndërhyrjes.
  • Vitrektomia është një ndërhyrje ku krijohen disa mikro-vrima, në të cilën hiqet xheli i trupit qelqor, identifikohen dhe trajtohen çarjet shkaktare të retinës dhe hiqet lëngu poshtë saj. Në përfundim të ndërhyrjes, gazi ose vaji silikonit injektohet në sy për të ruajtur vendosjen e retinës. Gazi përthithet nga syri, ndërsa vaji duhet të hiqet në një ndërhyrje të dytë. Pacientët këshillohen të ruajnë një pozicion deri në 20 ditë pas ndërhyrjes, kjo varet rast pas rasti.
  • Ndërhyrja e shkëputjes së retinës realizohet me anestezi lokale me sedacion.
  • Probabiliteti i suksesit për ndërhyrjen e shkëputjes së retinës varet nga karakteristikat e shkëputjes, por më shumë se 90% e shkëputjeve mund të riparohen me sukses me një ndërhyrje të vetme.