Retinopeksia dhe Fotokoagulimi me Lazer i Retinës

Pse Duhet Zgjedhur Dr. Taneja?

  • Dr. Taneja ka përvojë të gjerë në kryerjen e retinopeksisë dhe kriopeksisë lazer për trajtimin e çarjeve të retinës dhe shkëputjes së pjesshme të saj.
  • Ka përvojë të gjerë në kryerjen e lazerit për trajtimin e sëmundjes diabetike të syrit, bllokimit vaskular të retinës dhe sëmundjeve të tjera të saj.
  • Ka përvojë në përdorimin e terapisë fotodinamike (PDT) për trajtimin e sëmundjes së retinës.
  • Dr. Taneja mëson brezin e ardhshëm të oftalmologëve dhe specialistëve të retinës në këto procedura.

Informacion mbi Procedurën

  • Sipas natyrës së sëmundjes që do të trajtohet, lazeri kryhet në dhoma ose herë pas here në sallë, krioterapia në përgjithësi realizohet në sallë, por ndonjëherë mund të kryhet në dhoma.
  • Pacientët që kryejnë PDT këshillohet të shmangin ekspozimin në rrezet e diellit disa ditë pas procedurës.