Blog

Kreu > Blog >

Femto-LASIK për vizionin pa syze Eleminimi i syzeve me Femto-Lasik? Në fushën e kirurgjisë së korrigjimit të shikimit, emri Dr. Nishant Taneja qëndron si një fener përsosmërie dhe inovacioni. I njohur në mbarë botën si lider në operacionet vitreoretina, Dr. Taneja sjell ekspertizën e tij në krye të një përparimi novator: Femto-LASIK. Ai vazhdon të

Read More

Një Hap në Kirurgjinë Refraktive: Femto LASIK Heqja e syzeve, teknologjia në fushën e mjekësisë ka sjellë shumë inovacione në korrigjimin e defekteve të shikimit. Një ndër teknikat më përparimtare dhe efektive është Femto LASIK. Një procedurë kirurgjikale që ka ndikuar thellë në përparimin e shikimit të njerëzve me defekte të ndryshme të syve. Përparësitë

Read More